Mme KAMIONDO, LEYO TUKO LE 30. UNA SEMA NINI ? BABA…

助け合いのフォーラム
協同、無料
私たちは今日現在、9820メンバーです

元の言語

目標言語(もし校正が必要なら同じ言語)


  • Swahili Français

    Yumbi Chadrack
    Mme KAMIONDO, LEYO TUKO LE 30. UNA SEMA NINI ? BABA HAKU ANA TUMIYA FESA YA ARRETÉ OU PAS ? TUNA PENDA FEZA 280$ YA LEYO NZIO LEYO. AKUNA MATATA. AKSANTI

    31/05/2019 20:43
取り消す

内密モードでの翻訳はたった:3.1ユーロしかかかりません