Uretse imitako isanzwe y’udukwavu, imitako y’utuntu…

助け合いのフォーラム
協同、無料
私たちは今日現在、9820メンバーです

元の言語

目標言語(もし校正が必要なら同じ言語)


  • Kinyarwanda Français

    Fabrice Bayingana
    Uretse imitako isanzwe y’udukwavu, imitako y’utuntu dusongoye tumeze nk’urubura n’utugati twiburungushuye, hatangiye gukorwa n’indi mitako ifite ishusho ya nanjoro, inyundo n’ibimodoka bihinga.

    21/05/2019 01:48
取り消す

内密モードでの翻訳はたった:2.2ユーロしかかかりません